Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Groepen

Da Vinci Berkelland start dit schooljaar met 35 leerlingen in 3 groepen, groep 4,5,6,7 en groep 7&8. en op de donderdag en vrijdag nog een groep 7&8. Deze groepen verdelen we regelmatig in kleinere groepjes, waarbij soms ook leerlingen vanuit beide groepen samengevoegd kunnen worden. Een indeling kan plaatsvinden op niveau, interesse of belevingswereld. Op de donderdag en vrijdag zullen er bij de start van het schooljaar weer deeltijdleerlingen instromen in de voltijdse groepen.

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro ! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Gebruik van Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.