Groepen

Da Vinci Berkelland start dit schooljaar met 21 leerlingen in 2 groepen, groep 4,5,6,7 en groep 6,7,8. Deze groepen verdelen we regelmatig in kleinere groepjes, waarbij ook weer leerlingen vanuit beide groepen samengevoegd kunnen worden. Een indeling kan plaatsvinden op niveau, interesse of belevingswereld. Op de donderdag en vrijdag zullen er bij de start van het schooljaar 8 deeltijdleerling instromen in de voltijdse groepen. 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro ! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Gebruik van Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.