Groepen

Da Vinci Berkelland start dit schooljaar met 14 leerlingen. Deze groep verdelen we regelmatig in kleinere groepjes. Een indeling kan plaatsvinden op niveau, interesse of belevingswereld.  

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Klasbord! 
Klasbord is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Klasbord van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.