Groepen

Da Vinci Berkelland startte dit schooljaar met 14 leerlingen. Deze groep verdelen we regelmatig in kleinere groepjes. Een indeling kan plaatsvinden op niveau, interesse of belevingswereld. Begin 2021 zal er een tweede groep starten (in ieder geval) op de donderdag en vrijdag voor de instroom van nieuwe leerlingen.

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro ! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.