Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Onze school

Exclusief onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.


Waar alle leerkrachten geschoold zijn in hoogbegaafdheid.

Bij de enige voltijds basisschool voor hoogbegaafde jongens en meisjes in Berkelland e.o. De kinderen krijgen bij ons dezelfde vakken als op andere basisscholen aangeboden, maar dan wel compact en op een uitdagend niveau. Daarnaast bieden wij ruimte voor verdiepen en verrijken. Op de Da Vinci zit uw kind niet alleen tussen leeftijdsgenoten, maar ook tussen ontwikkelingsgelijken. Speerpunten zijn: kinderen coachenzelfstandig werken en leren leren.