Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Ouderraad (OR) SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland

 
De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Deze organen hebben inspraakmogelijkheden m.b.t. het algemene beleid van de school. De ouderraad belegt 1x per jaar een algemene ouderavond waar ze aan de ouders uitlegt wat ze gedaan heeft en welke plannen er zijn. Hieraan wordt de klassikale ouderavond gekoppeld. De ouderraad heeft als belangrijke taak de samenwerking tussen ouders en school te optimaliseren.
Er vindt regelmatig overleg plaats. 
Ouderraad

Huidige samenstelling 

Marloes Hulzink (SBO Diekmaat) (voorzitter)

Gerdien Freriksen (SBO Diekmaat)

Marlies Bomers (SBO Diekmaat)

Henriette Maatman (SBO Diekmaat)

Marloes Mengerink (SBO Diekmaat)

Herbert Nijhuis (SBO Diekmaat)

Germaine Anema (Da Vinci Berkelland)

Ellen van Toorn (Da Vinci Berkelland)


Wat doen we?
 

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders van kinderen SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het eindfeest en nog veel meer.
 
De OR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders leven en andere zaken besproken. Tijdens deze vergaderingen is er ook een collega van Da Vinci Berkelland/SBO Diekmaat aanwezig. Ook worden punten besproken die bij ouders leven en binnen het team. Zo is er direct contact tussen de ouders en de school.
 
Stel de ouderraad een vraag
 

Als ouderraad kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft. U wilt deze stellen maar doordat de ouders uit verschillende plaatsen komen is het niet duidelijk welke ouder nu wel en welke nu niet in deze raad zit. Om te voorkomen dat u uw vraag niet kunt stellen krijgt u de mogelijkheid om deze te stellen via de mail.
 
Klik op het mail adres en uw vraag komt bij de ouderraad terecht. Verwacht niet direct een antwoord. De ouderraad komt niet iedere week bij elkaar.
e-mail adres ouderraad: info@davinciberkelland.nl
(geef bij het onderwerp aan dat het bestemd is voor de ouderraad)
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Informeer gerust.

De jaarvergadering 2021 is vanwege de COVID-19 maatregelen komen te vervallen. De jaarrekening 2020-2021 en de begroting 2021-2022 (vrijwillige ouderbedrage) is voorgelegd en akkoord bevonden door het bestuur Stichting Vrienden van de Diekmaat.