Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Da Vinci Berkelland heeft er voor gezorgd dat er wordt voldaan aan de nieuwe privacyregelgeving.

Bij de basissscholen en de school voor speciaal basisonderwijs van de Stichting OPONOA wordt zeer bewust en zorgzaam om gegaan met uw persoonlijke gegevens. Het streven naar privacy is niet veranderd. De bescherming van de privacy van de gebruikers is daarbij van het grootste belang. Daarom wordt u geinformeerd over het vernieuwde privacy-protocol.

In de privacyverklaring is omschreven:

  1. welke persoongegevens worden verwerkt;
  2. waarom deze persoongegevens worden verwerkt;
  3. op welke wijze de persoongegevens worden beveiligd;
  4. welke termijn persoonsgegevens worden bewaard;
  5. wat de rechten van de ouder(s)/verzorger(s) zijn in dat verband;
  6. op welke wijze de ouder(s)/verzorger(s) die rechten kunnen uitoefenen.

Het vernieuwde privacy-protocol en een informatieblad voor ouder(s)/verzorger(s) kunt u vinden via de link op deze pagina. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacy-protocol dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (fg@oponoa.nl

Klik op de link Privacy op basisscholen van de Stichting OPONOA voor meer informatie.