Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Aangepast protocol 'Herstart onderwijs onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland'

Na 2 weken onderwijs is het protocol 'Herstart onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland' op een aantal punten aangepast. Enkele maatregelen zijn versoepeld, een aantal maatregelen worden gecontinueerd en er zijn organisatorische afspraken vastgelegd die gelden tot aan de zomervakantie.

Klik op de link om het protocol te lezen.

Binnenkort volgt het protocol voor de start van het nieuwe schooljaar

 

Naar het overzicht