Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Da Vinci Berkelland en SBO Diekmaat springen een gat in de lucht

Op 11 mei herstartten SBO Diekmaat en Da Vinci weer na twee maanden geen fysiek onderwijs te hebben gegeven. Om de maatregelen aan de kinderen aan te leren, zijn gedragslessen gemaakt om de afspraken visueel te maken. Dit kan de kinderen helpen om zich de afspraken eigen te maken. Op maandag 11 mei was het even zoeken met z'n allen om alles in de praktijk te brengen, maar op dinsdag 12 mei was het alsof het nooit anders was geweest. Kinderen weten goed waar het over gaat en begrijpen de noodzaak van de nieuwe afspraken. De teams van de scholen is zo trots op alle leerlingen. Ze gaan zo goed met de nieuwe situatie om, gewoon geweldig. Daarom was op dinsdag 23 juni en donderdag 25 juni een leuke schoolbeloning geregeld voor de hele school: een stormbaan op het plein! Een extraatje voor alle kinderen. Het weer deed lekker mee en op donderdag kregen alle kinderen nog een lekker ijsje.

Naar het overzicht