Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Da Vinci Berkelland is verhuisd

Da Vinci Berkelland neemt per 1 augustus 2019 als speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband IJssel Berkel (PO 2501) een belangrijke plaats in.  

De visie van het samenwerkingsverband past bij een optimistische en pedagogische denkwijze waarbij wordt uitgegaan wat een kind kan. Alle betrokken scholen, inclusief Da Vinci Berkelland, hebben handelingsgericht onderwijs als basis gekozen voor het schoolconcept. Dat wil zeggen dat geaccepteerd wordt dat er verschillen zijn tussen leerlingen en dat het handelen van leerkrachten daarop afgestemd dient te worden.  

Binnen deze visie past een speciale school voor basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, waarvan is komen vast te staan dat de basisscholen in het samenwerkingsverband onvoldoende mogelijkheden hebben om adequaat in te spelen op de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen.  

Da Vinci Berkelland is een openbare samenwerkingsschool die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Naar het overzicht