Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Externen weer welkom, protocol aangepast

Externen (vrijwilligers voor ateliers, ergotherapie, kinderfysiotherapie, dyslexie behandelaars, PMT, speltherapie) die de leerlingen specifieke ondersteuning en begeleiding bieden zijn vanaf 1 maart weer welkom op school. Met deze collega's zijn onder andere afspraken gemaakt ten aanzien van de werkplekken, loopbewegingen door de school en het dragen van een mondneusmasker.

Het protocol 'Onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland' is hierop aangepast. Klik op de link voor de meest actuele versie van het protocol.

Naar het overzicht