Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Start extra groep vanaf 1 maart

We heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom voor nu en in de nabije toekomst!

Om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling (en van de groep als geheel) is
besloten om de groep te splitsen in 2 groepen: groep 4-5-6 en groep 7-8. 

De groepen spelen in de pauzes samen op het plein. Ook
op vrijdagmiddag zijn beide groepen gemengd over de verschillende ateliers.
Daarnaast blijven enkele leerlingen op een aantal vaste momenten in de week wisselen
van groep, dit in verband met instructie en aanbod.

Naar het overzicht