Klik op de link om het inspectie rapport Da Vinci Berkelland te openen.

Welkom

Maandag 24 augustus start het schooljaar 2020-2021.We hopen al onze leerlingen tussen 8.15 uur en 8.30 uur te verwelkomen. 

Om het onderwijs op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen organiseren zal worden gewerkt volgens het recent geactualiseerde protocol 'Onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland'. Er zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt, afspraken en noodakelijke maatregelen vastgelegd om de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen. Het uitgangspunt is de veiligheid van de leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s), de bezoekers en het personeel.

Klik op de link om het protocol te kunnen lezen.

Naar het overzicht